VI PÅ VIVA WINES

Hela världens vin & dryck

VÄLKOMMEN TILL

Viva Wines
vinvärld

Viva Wines är Viva Wine Groups säljorganisation. Vi erbjuder noga utvalda viner till Sveriges hotell- och restaurangkunder.

Vi säljer viner från några av världens bästa vinbönder och varumärken med ett konkurrenskraftigt utbud – från prisvärda husviner till eftertraktade prestigeviner. Vi kallar oss i vardagligt tal kort och gott för ”Viva” och är den största privatägda gruppen i Sverige.

Marknadsledande vingrupp

Viva Wine Group består av sex importörer – Chris Wine, Giertz Vinimport, Iconic Wines, Tryffelsvinet, Winemarket och  Wine Team som har över tjugo års erfarenhet av försäljning till restaurang. Vi är en samling entreprenörsdrivna bolag som älskar mat, dryck och sociala sammanhang. Vi är måna om hur våra produkter tillverkas och är särskilt stolta över våra satsningar på hållbarhet.

Hållbarhet är
vår utgångspunkt

På Viva Wine Group är hållbarhet en integrerad del av verksamheten och en motor för den balanserade tillväxt som skapar mervärde för producenter, lokalsamhällen, kunder och konsumenter. Som aktör i den globala vinsektorn är vi del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring,

Vår vision

Vår målsättning är att vara den mest hållbara aktören inom vår bransch och hoppas inspirera konkurrenter och samarbetspartners till att följa vårt exempel. Vi uppnår detta med satsningar på en hållbar leverantörskedja, en hållbar transportkedja och ett hållbart kund- och konsumenterbjudande.

Hållbarhets-
redovisning 2019